Juryen 2013

 

Juryen til Frivillighedens Dag 2013 sammensættes af 1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget, 2 repræsentanter fra virksomheder der arbejder med CSR projekter, 1 repræsentant fra frivillige organisationer, 1 repræsentant fra Frivilligcentrene og slutteligt 3 repræsentanter fra Københavns Kommunes politiske udvalg. Juryens rolle er at tage stilling til de af miljøet indstillede projekter, foreninger og enkeltpersoner, der skal gå videre som nominerede kandidater til prisuddelingen i de fire kategorier, der uddeles priser i til prisfesten den 4. oktober 2013.

 

pia

Pia Allerslev – Kultur - Og Fritidsborgmester (formand)

ayfer

Ayfer Baykal – Teknik – Og Miljøborgmester

Ayfer Baykal er Teknik- og Miljøborgmester i København og valgt for SF. Foreningslivet og det frivillige initiativ har altid ligget hende på sinde, og privat er hun selv frivillig i en lang række aktiviteter. Som borgmester er hun optaget af, hvordan frivillige kræfter i højere grad kan engageres i byen. Hun brænder for idéer der er ”groet nedefra”, fordi de giver et langt større ejerskab og engagement og dermed får mere liv.

FransMikaelJansen

Frans Mikael Jansen, Generaldirektør Mellemfolkeligt Samvirke

Frans Mikael Jansen er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. MS arbejder intenst og kreativt med et stort frivillignetværk indenfor områder som, kampagnearbejde, oplysning og uddannelse, fundraising, cafedrift mm. Han har i de sidste 30 år arbejdet med folkelige organisationers inddragelse i udviklingspolitisk samarbejde, og har arbejdet for og med mere en 20 forskellige danske organisationer.

MikkelKlausen

Mikkel Klausen – CSR Chef KMD

Mikkel Klausen, CSR-chef i KMD – har tidligere arbejdet som CR-ansvarlig i TDC og har desuden en fortid i offentlige, private og frivillige organisationer. Har etableret frivillighedsordning for medarbejderne i KMD, som sammen med Lektier Online vandt Frivillighedsprisen for Bedste partnerskab i 2012. Er 40 år, far til fem og har boet i København hele livet.


VibekeMolin

Vibeke Molin – Skandia

Vibeke Molin er ansvarlig for pensionselskabet Skandias afdeling; Idéer for livet. Idéer for livet er en afdeling der udelukkende beskæftiger sig med Skandias samfundsansvar. Skandia etablerede afdelingen Idéer for livet i 1998, hvor projektet Natteravnen og Idéer for livet Fonden var de første initiativer.

Torben Larsen

Torben Larsen – Formand Kontaktudvalget

Torben Larsen er formand for Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde i Københavns kommune. Sekretariatsleder for fællessekretariatet for Organisationens af selvejende institutioner og Frivilligt Forum. Dagligdagen er fyldt af frivillighed. I jobbet på sekretariatet for at arbejde for bedre vilkår for frivillige. I fritiden med udviklingen af projektet og ideer for at bedre vilkårene for samfundets mest udsatte grupper, styrke civilsamfundet i mit eget lokalområde og medvirke til at løfte folkekirken ind i nutiden og fremtiden.

Lenette Ea Vacher

Lenette Vacher - repræsentant fra Frivilligcentrene

Lenette Ea Vacher er centerleder på Frivilligcenter SR-Bistand (rep. for de Københavnske frivilligcentre). Frivilligcentrenes opgave er at skabe bedre rammer for det frivillige København ved at understøtte foreningernes arbejde og gøre det nemt for borgere at blive frivillig. Udover sit arbejde som centerleder er Lenette selv frivillig i bestyrelser og foreninger. Lenette er uddannet Cand.mag.pæd fra Københavns Universitet.

Per vandrup

Per Vandrup –  rep. Folkeoplysningsudvalget

KFUM spejder siden 1958 i Lundhus Gruppe,Østerbro

Formand for spejdersamrådet i København

Medlem af Folkeoplysningsudvalget siden 1994,

nu næstformand Formand for Saltruplejren

Administrator af Lundehus Kirkes Ungdomsgård

mikkelwarming

Mikkel Warming – Socialborgmester

Mikkel Warming er medlem af Enhedslisten. Han har været medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune siden 1994, siden kommunalvalget i 2005 som socialborgmester. Ved udgangen af indeværende valgperiode stopper han som medlem af Borgerrepræsentationen og dermed også som socialborgmester i København. Hvervet som socialborgmester i Købehavn indkredser på mange måder essensen af, hvorfor han har valgt en politisk løbebane. Mindre ulighed og større chancelighed er blandt hans mærkesager og noget han vil blive ved at kæmpe for.