Kategorierne

 

Årets Innovative Projekt

- Projekter indstillet i kategorien ’Årets Innovative Projekt’ skal vise og beskrive nye tiltag for Københavnerne. Projekter i denne kategori skal derfor være nye initiativer og gerne opstået indenfor de sidste par år. Kendetegnet ved et innovativt projekt er initiativer og tiltag, som på nye og spændende måder håndterer en ide eller udfordring hos københavnerne.

Året Frivillige Københavner

- Personer som indstilles i kategorien ’Årets Frivillige Københavner’, er kendetegnet ved, at de tager et stort ansvar for et lokalområde eller en særlig gruppe i København. Kategorien her er blandt årets bredeste, og vi anbefaler, at personen indstilles med en lang og udførlig begrundelse, som indeholder flere eksempler og referencer.

Årets Partnerskab

- Projekter indstillet i kategorien ’Årets Partnerskab’ skal vise og beskrive samarbejder mellem private virksomheder og foreninger eller organisationer. Projekter i denne kategori skal derfor være initiativer, som sætter fokus på samarbejde, fælles løsninger og bedre udnyttelse af ressourcer til gavn for foreninger, projekter og borgere i København.

Årets Sociale Projekt

- Projekter indstillet i ’Kategorien Årets Sociale Projekt’ skal vise og beskrive projekter, som tager et socialt ansvar for københavnerne. Kendetegnet ved et socialt projekt er initiativer og tiltag, som håndterer en socialt udfordring hos københavnerne. Kategorien her er blandt årets bredeste og vi anbefaler, at man indstiller i denne, hvis projektet har med børn og unge, ældre eller socialt udsatte grupper at gøre. Drejer indstillingen sig om én enkelt person, som gør en fantastisk forskel, anbefaler vi at denne indstilles i ’Årets Frivillige Københavner’.